multiMAMA.pl - Ciąża mnoga bez tajemnic

Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli BECIKOWE

 

 

 

 

 

Jak już dzieciaczki przyjdą na świat będziecie mogli złożyć wniosek o tzw. Becikowe.

 

Jest to jednorazowa wypłata w kwocie 1000pln na dziecko.

 

 

 

Ten zasiłek może zostać wypłacony:

 

1. matce lub ojcu dziecka;

 

LUB
2. opiekunowi prawnemu dziecka;

 

LUB

 

3. opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli osoba ta wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 

 

 

Becikowe przysługuje wtedy, kiedy suma dochodów na członków rodziny nie przekracza 1922PLN na osobę ( wliczacie w te kalkulacje, także nasze nowonarodzone szkraby)

 

 

 

Przez członków rodziny rozumie się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

 

 

Na złożenie wniosku macie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieciaczków.

 

Wniosek na dziecko objęte opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego także można złożyć w ciągu 12 miesięcy, ale licząc od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

 

 

 

Co trzeba dołączyć do wniosku:

 

 • Dowód osobisty wnioskodawcy
 • Zaświadczenie od lekarza lub położnej, potwierdzające pozostawanie mamy pod opieką lekarską matki od 10. tygodnia ciąży;
 • Skrócony akt urodzenia się dzieciaczków, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia;
 • Oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

Przygotuj się. Do wniosku o becikowe trzeba dołączyć jeszcze parę innych dokumentów:

 • Zaświadczenie o dochodach, zawierające informacje o wysokości:

 

  • dochodu,
  • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  • należnego podatku;

 

 • Oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych
 • Zaświadczenie z ZUS lub pracodawcy o wysokości faktycznie zapłaconych składek zdrowotnych (może być zastąpione przez oświadczenie)
 • Wyrok ustalający wysokość alimentów (jeśli dotyczy)
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów (jeśli dotyczy)

 

 

 

 

 

Tylko nie zapomnijcie, że becikowe przysługuje na KAŻDE dziecko, więc przygotujcie jeden komplet na jednego malucha.

Reklama

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.